AVG privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Soulprinted. Hierin wordt beschreven hoe ik omga met de persoonlijke gegevens die ik van jou verzamel.

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Maureen Tenda, Soulprinted

Inhoud

 1. Soulprinted
 2. Doel gegevens
 3. Ontvangers
 4. Opslagperiode
 5. Beveiliging
 6. Jouw rechten
 7. Plichten

01. SOULPRINTED

Soulprinted helpt vrouwen een lichter en vrijer leven te creëren door middel van holistisch energiemanagement met focus op rusten, creativiteit en vrouwelijke kracht. De vormen die gebruikt worden zijn holistische (lichaams)therapie, creative soul coaching en yoga nidra. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Soulprinted worden verzameld. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee wordt gedaan en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Soulprinted, neem dan gerust contact op.

privacy@soulprinted.nl | 06 40 65 66 00 Pelikaanstraat 33 | 9713 BW | Groningen | Btw. Nr. 100695292B02 | KVK Nr. 68859058

Soulprinted is een eenmanszaak die wordt gedreven door Maureen Tenda.

02. DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Soulprinted. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven (Soulmail)

Soulprinted stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Soulprinted. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Soulprinted via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, en e-mailadres.

 1. Analytics

De website van Soulprinted verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

0.3 ONTVANGERS

De gegevens die Soulprinted ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailblue

De nieuwsbrieven worden verzonden via Mailblue. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailblue.

 1. Transip

De e-mail van Soulprinted wordt gehost bij Transip. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Transip. De website en back-ups van de website worden ook gehost door Transip. Gegevens die jij achterlaat op de website van Soulprinted zijn op de servers van Transip opgeslagen.

0.4 OPSLAGPERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Soulprinted, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailblue. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@soulprinted.nl.

 1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Soulprinted via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 1. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

0.5 BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Soulprinted worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Soulprinted. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Soulprinted privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van VersGemerkt ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06. JOUW RECHTEN

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Soulprinted vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Soulprinted. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Soulprinted. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Soulprinted opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Soulprinted al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Soulprinted zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Soulprinted niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Soulprinted jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het laten stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@soulprinted.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. PLICHTEN

Soulprinted verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Soulprinted via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Soulprinted de betreffende dienst niet aanbieden.

Soulprinted behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Soulprinted dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Soulprinted te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@soulprinted.nl

Pelikaanstraat 33 | 9713 BW | Groningen

Btw. 100695292B02 | KVK Nr. 68859058

 

Manage je energie: durf te rusten en creëer een lichter en vrijer leven.

 

Copyright Soulprinted 2019 | Maureen Tenda |Privacyverklaring op aanvraag